CMTX, Stor båndbredde over Coax

CMTX, IP over antennekabel giver overlegen kapacitet til overkommelig pris.

Comflex Networks ApS har udviklet produktet ”CMTX”, hvorved det er muligt, at levere ægte bredbånd i eksisterende antenneanlæg.

CMTX konceptet anvender pt. kun 2% af antennekablets kapacitet så der er rigelig plads til dækning af yderligere fremtidige behov.

cmtxboks

Case:

Klarup ved Aalborg med 1400 Parcelhuse har købt CMTX konceptet og de første abonnenter har været i drift siden eftersommeren 2009. Brugerne mærker stor forskel og er særligt tilfredse med, at der ikke længere er lang ventetid på store opdateringer, store downloades og uploades m.m.

Beslutningen om etablering af CMTX er truffet med særlig opmærksomhed på fremtidens behov for individuel båndbredde. Frem til i dag er det gået rimeligt godt med delt båndbredde i nettet, men det forventes, at nye IP tjenester sammen med større forbrug på eksisterende tjenester såsom online nyheder, filmleje m.m. stiller antenneforeningen overfor endog meget større krav.

Antenneforeningen indfører således CMTX for at kunne fastholde kunderne i det stærkt konkurrenceprægede marked. De ser det som et væsentligt formål , at kunne tilbyde antenne og datatjenester i høj kvalitet til lave priser, til fordel for byens borgere og lokalsamfund.

CMTX konceptet:

CMTX konceptet bevirker, at eksisterende antenneanlæg, uden begrænsninger og indenfor overkommelig økonomi kan dække brugernes behov i mange år fremover.

Den anvendte topologi er ”multi stjerne struktur” d.v.s. at store net nedbrydes i små øer.

CMTX

I hovedcentralen er der det nødvendige antal switchporte så alle distributionsforstærkere (D3 forstærkere som forsyner optil ca. 40 husstande) har sin egen fiberudgang med 1 Gbit. I distributionsforstærkeren gentages stjernestrukturen idet der stjernes ud i 4 retninger med ca. 10 abonnenter på hver udgang. Dette sikrer et robust IP datanet med uovertruffen fleksibilitet samt optimal mulighed for detaljeret prioritering, styring og kontrol.

Stor kapacitet i den sidste stjerne, kombineret med rationel, behovsstyret kapacitetsudvidelse i de overliggende net sikrer optimal økonomi uden fejlinvesteringer.