Driftstatus

Her under finder du informationer om planlagte såvel som uventede driftændringer. Hvis du vil have yderligere informationer om en driftsmeddelelse kan du klikke på den.

Uventede driftsforstyrelser

Titel
Fejl rapporteret
Status
Fejl udbedret
Sneslev Nordøst
25-05-2020 16:00
Omsplidsning
Fejl endnu ikke ubedret
Mere info:
Desværre har en del fibersamlinger vist sig at være forkerte så det ikke giver forbindelse imellem et givet hus og hovedenheden på Førslevvej. Rettelsen betyder at enkelte huse der har været på igen er uden forbindelse. Vi undskylder.

Der er ingen planlagte driftændringer