Comflex Fiber CF2013

Konceptet

Foreninger som driver/ejer et antenneanlæg, sløjfe eller stiklednings systematik og/eller et datanet, kan få en CF2013. Det forudsættes, at der er et Comflex fiberpunkt i nærheden af ejendommen hvilket afklares ved henvendelse på tlf. 32230000 eller ved udfyldelse af skema på www.comflex.dk.

CF2013 indebærer, at der oprettes en ”Rå fiber*” forbindelse imellem Comflex’s fiberring som bl.a. giver optimal Internet kapacitet ved direkte fiberforbindelse til DIX i Lyngby, et stort antal direkte peering partnere og de fiberringe Comflex har etableret i bl.a. København, Køge og Slagelse.

Dette fibernet har udover den suverene Internet fremkommelighed samtidigt adgang til TV programmer og telefoni. TV systematikken har teknisk mulighed for vilkårlig åbning og lukning af programmer og services og således også mulighed for Netflix og andre streaming sites.

Kunder der er tilkoblet et net som er forsynet via en CF2013, med fuld serviceaftale, tilbydes dataforbindelser med kapacitet 100/100 Mbit for kun kr. 115 pr. mdr. samt fleksibel TV til fornuftige priser og telefoni til ca. kr. 25 pr. mdr. i abonnement.

*”Rå fiber” Ubestykket fiber med, i praksis, ubegrænset kapacitet relateret til ejendommens behov.

Comflex Rettigheder og pligter

Boligforeninger, antenneforening, brugergruppe, boligudlejere, boligejer eller lignende, i det efterfølgende kaldet kunden.

Comflex skal levere tv, internet og telefoni i høj kvalitet, samt sikre vedligeholdelse, opdatering og drift af forsyningen.

Comflex skal uden unødigt ophold sørge for afhjælpning af eventuelle fejl eller drift forstyrrelser i forsyningen.

Comflex har ret til med passende varsel at ændre det til enhver gældende udbud.

Comflex har pligt til at tilslutte og afbryde de enkelte abonnenter ifølge indgået aftale.

Comflex har ret til at markedsføre udbuddet overfor mulige abonnenter bl.a. ved opslag i opgange m.m.

Kundens rettigheder og pligter

Kunden er forpligtet til uden erstatning og udgift, at tåle de foranstaltninger på de
tilsluttede ejendomme, der er nødvendige for anlæg og vedligeholdelse mv. af de udbudte
IT-løsninger. Denne pligt gælder også efter kundens udmeldelse af Lauget.
# Denne pligt gælder også efter evt. opsigelse af forsyningsaftalen.

Kunderne er forpligtede til at give Laugets Administrator eller de af Administrator
antagne / benyttede teknikere adgang til de tilsluttede ejendomme og grunde for eftersyn, service, reparation, nødvendige ændringer, udvikling og vedligeholdelse mv. af bredbåndsnettets anlæg og programmel.
Ejendommen er ansvarlig for at Lauget altid er i besiddelse af en aktuel nøgle.
Disse pligter gælder også efter kundens udtrædelse af Lauget.

Kunden kan kræve at en Comflex repræsentant stiller op til et beboermøde med vilkårlig dagsorden.

Hvem kan få CF2013?

Ejendomme indenfor (Comflex`s dækningsområder kan tilbydes en CF2013 tilkobling)

Kundens net i ejendommen kan altid helt eller delvist genbruges og dette gælder såvel sløjfeanlæg som stikledningsanlæg.

Det interne net i ejendommen er og forbliver den enkelte kundes ejendom. Comflex tilbyder at definere nødvendige ændringer for opnåelse af optimale signaler og datastrømme, men det er frit for kunden at lade evt. anden installatør udføre arbejdet /service.

Comflex afgiver gerne tilbud på de nødvendige arbejder.

Comflex beregner en fast tilkoblings og drift pris vedr. forsyningen. Prisen er oftest baseret på 3 års binding, men dette kan evt. aftales nærmere i den enkelte sag.